Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.109.Mừng xuân Mậu Tý 2008 - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1420 xem

108.Mừng Phật Đản - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

814 xem

106.Học và Tu - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

917 xem

105.Lợi Ích An Lạc - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

842 xem

102.Tiếng Chuông Cảnh Giác - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

839 xem

101.Công Đức Pháp Thí - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

769 xem

99.Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1400 xem

98.Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

994 xem

97.Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

685 xem

96.Đời Người - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

719 xem

95.Vì Sao Quy Y Phật - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

1001 xem

94.Luân Hồi Thật Đáng Sợ - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

458 xem

92.Giai cấp - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

507 xem

91.Ngày mai nếu - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

483 xem

90.Bổn Phận Tu Học Phật - Thích Chân Tính

Giảng sư: TT Thích Chân tính

493 xem