Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.80. IL.20 Review 2 Lessons

Giảng sư: English For You

1609 xem

79. IL. 19 Review 1 Lessons

Giảng sư: English For You

1214 xem

78. IL. 18 At the doctors

Giảng sư: English For You

882 xem

77. IL. 17 At the camp

Giảng sư: English For You

1172 xem

76. IL. 16 In the workshop

Giảng sư: English For You

869 xem

75. IL. 15 Christmas time

Giảng sư: English For You

902 xem

74. IL.14 Fairy Tales & Legends

Giảng sư: English For You

1092 xem

73.IL. 13 At the hotel

Giảng sư: English For You

1178 xem

72. IL.12 Under the weather

Giảng sư: English For You

1369 xem

71. IL.11 At the playground

Giảng sư: English For You

1080 xem

70. IL.10 At the grocey store

Giảng sư: English For You

1082 xem

69. IL.09 At the a musement park

Giảng sư: English For You

1068 xem

68. IL.08 Crime doesnt pay

Giảng sư: English For You

1274 xem

67. IL. 07 At the beach

Giảng sư: English For You

887 xem

66. IL. 06 At the circus

Giảng sư: English For You

826 xem
Thông Báo

Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:


Video Nổi bậc

Ảnh Hoạt Động

Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên

Liên kết Website

Thống kê


Tổng lượng truy cập : 3.421.107 Truy cập

Đang trực tuyến : 11 Phật tử

Tổng số thành viên : 6 Thành viên

Tổng số video : 5.194 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 2.773.506 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 10.147 Lượt nghe

FaceBook